top of page

Duševní zdraví

Duševní zdraví máme všichni a vyplatí se mu věnovat pozornost.

 

Duševní zdraví je obsáhlé a složité téma a Recovery klub se v něm nebojí ničeho.

Chceme o duševním zdraví mluvit ze všech stran a úhlů.

Chceme přinášet informace, osvětu, prevenci i naději na změnu a spokojený plnohodnotný život.

Věříme, že kde vůle neschází, cesta se nachází.

Ať už je vaše situace jakákoli, máme co nabídnout

Proč by mě duševní zdraví mělo vůbec zajímat?

Většinou máme tendenci si nevšímat věcí, které fungují.

O elektřině ani nevíme, dokud nevypadne (nebo dokud nepřijde účet, to pak s duševním zdravím může krapet otřást...:-)).

O tělo se v mládí staráme tak, že jej umyjeme a učešeme, avšak s přibývajícím věkem, neduhy a kily se obvykle péče, kterou tělu věnujeme zvyšuje.

Kolik pozornosti jsme však zvyklí věnovat své duši/psychice/nitru?

Své emoce často vůbec nevnímáme, dokud nejsou vyhrocené - ať už do velké  radosti, nebo hlubokého smutku.

A vyhrocené situace , vedoucí k vyhroceným emocím, jsou nejčastěji důvodem, kdy se začneme o svou psychiku hlouběji zajímat.

 

Jinými slovy, kdybychom se k tělu chovali stejně jako k duši,

všimli bychom si ho až ve chvíli, kdy bychom měli akutní zlomeninu.

Poznej sám sebe!

Náš život se často přirovnává k ledovci, ze kterého vidíme - uvědomujeme si - sněhovou čepičku na hladině. Pod ní se ale v hlubinách ukrývá obrovská masa ledu. Na psychické rovině jsou to naše minulé zážitky, zkušenosti, výchova, vzory z dětství, přesvědčení atd. Zkrátka všechny návyky a vzorce, které ovládají náš život, aniž bychom si to uvědomovali.

Často se pak cítíme jako oběť - okolností, životních situací, nebo chování jiných lidí, které viníme za své emoce a neštěstí. Šanci na zásadní změnu svého života máme ovšem až ve chvíli, kdy začneme pátrat v hlubinách svého ledovce.

Zájem o duševní zdraví, prevence, psychohygiena a řada aktivit v Recovery klubu je zaměřená na to, abychom lépe poznali sami sebe.

Abychom navázali kontakt se svou duší a zamysleli se, které automatické činnosti nám slouží, které děláme rádi, a které vlastně ani dělat nechceme.

Kdo zažil úspěšnou změnu/práci na sobě, určitě potvrdí, že je to sice občas fuška, ale že malé kroky mohou přinést velké změny.

Jaké by to bylo třeba pokud byste se místo automatického "neskákej a neřvi", které automaticky vypálíte na své děti, protože se to tak vždycky dělalo, zastavili a zkusili si zaskákat a zařvat s nimi?

Jaké by to bylo, kdybyste místo automatického "ano, jistě", kterého budete litovat celé odpoledne, řekli  "promiň, tohle dělat nebudu"?

Jaké by to bylo, kdyby ta hromada žehlení a nádobí jednou počkala a prostě jste si sedla vedle manžela a dala si s ním víno?

Proč čekat na vyhrocené vztahové situace, nebo fyzickou, či psychickou nemoc, když můžeme zkoušet žít šťastněji, plněji a vědoměji už teď?

Za účelem poznání sama sebe, zlepšení vztahů i života, nabízíme pravidelně INTUITIVNÍ MALOVÁNÍ, ČCHI KUNG, JÓGU různé besedy, přednášky, semináře a workshopy, které vždy najdete v aktuálním rozvrhu.

 

Jo a na spoustu aktivit Recovery klubu můžete přijít, i když vás duševní zdraví ani teď vůbec nezajímá:-)

Patricia Deegan

“Cílem zotavení není stát se normálním.
Cílem je přijmout povolání, stát se plněji a hlouběji lidským."

C. G. Jung

"Nejsem to, co se mi stalo, jsem to, čím jsem se rozhodl se stát."

Neznámý moudrý

"Vaše obavy z budoucnosti nezničí těžkosti, které přijdou zítra, ale spolehlivě zničí klid, který byste mohli zažívat dnes."

Mám zkušenost...

U nás není nemoc,
u nás je člověk a jeho příběh

Recovery klub je dceřinným projektem FOKUSu Vysočina z.ú., který se zabývá podporou duševně nemocných, takže téma duševního zdraví je  původním pilířem naší činnosti.

Do Recovery klubu můžete přijít nezávazně, kdy se vám chce.

Míra zapojení záleží jenom na vás. 

Skupiny CESTY ZOTAVEN a SLYŠENÍ HLASŮ jsou přímo vyhrazeny pro lidi se zkušeností s neobvyklými psychickými stavy. Slouží ke sdílení zkušeností a naděje v lepší zítřky, vzájemné podpoře i navázání kontaktů s lidmi, kteří mohou pochopit, co zažíváte.

Můžete k nám přijít ať už se cítíte jakkoli.

Jsme tu, abychom pomáhali v hledání smysluplné cesty a překonávání těžkostí s vašimi stavy spojenými.

Jsme tu pro vás pokud jste se ocitli v psychiatrické nemocnici poprvé, nevíte, jak ten zážitek zpracovat, bojíte se reakcí okolí, nebo už nepříjemné reakce zažíváte.

 

Jsme tu pro vás i v případě, že se s psychiatrickou diagnózou potýkáte dlouhodobě.

Na skupině Cesty Zotavení, máte možnost potkat se s lidmi, kteří si prochází, nebo prošli něčím podobným jako vy.

Pokud žádnou diagnózu nemáte, ale zažíváte neobvyklé stavy, či vjemy, o kterých byste si rádi s někým otevřeně pohovořili jste vítáni na SLYŠENÍ HLASŮ (v případě dohody a zájmu i na CESTÁCH ZOTAVENÍ).

Nezajímají nás vaše lékařské zprávy a diagnózy, zajímáte nás vy, váš příběh a cesty, které vás k nemoci/ne-moci/stavům dovedly.

Jsme připraveni vyslechnout váš příběh a podpořit vás v hledání vlastní osobní cesty

k zotavení. 

Věříme, že naděje je pro každého. A že v kapce naděje je ukryto nekonečno možností. Jsme tu proto, abychom vám pomohli naději znovu najít.

Co můžete dělat, když vám právě teď není dobře?

Psychospirituální krize

Šílenství, nebo ozdravující proces vědomí?

Psychospirituální krize (zkráceně PSK)  je v Americe oficiální diagnóza v ČR stále kontroverzní pojem. Velmi zjednodušeně řečeno tento koncept říká, že neobvyklé zážitky, rozšířené stavy vědomí atp. byli odjakživa součástí lidské kultury a v mnoha kulturách jsou dodnes běžnou součástí náboženského života (pokud začnete v těchto oblastech "šílet" může to být budˇ začátek vaší šamanské kariéry, nebo nemoc - je třeba počkat, jak se to vyvrbí).

Koncept psychospirituální krize nám Evropanům především říká, že tyto neobvyklé stavy mohou být jakýmsi transformačním, uzdravujícím procesem mysli, a že pokud tímto procesem projdete, zbavíte se během něj starých nefunkčních životních vzorců a přesvědčení a na konci často bývá plnější a spokojenější život.

Koncept psychospitiuální krize je naděje, že to, co se s vámi děje,

může být dočasný proces a ne konečný doživotní stav.

Současná situace je taková, že jsem se nesetkala s nikým, komu by bylo na psychiatrii řekli, že má psychospirituální krizi. 

Tento pojem je dnes u nás možná populární v alternativních "ezo" kruzích, kde věřím, že může být určitou "diagnózou na vyžádání" u osob, které jsou s PSK obeznámeny (a u rozjezdu "neobvyklých stavů" často stojí jejich experimenty s myslí) . Běžný člověk, který se nikdy nezajímal o tuto tématiku, prostě takřka vždy opouští psychiatrii s diagnózou psychické nemoci.

Na webu Diabasis se uvádí, že přibližně 15% pacientů s diagnózou psychózy ve skutečnosti prochází psychospirituální krizí.

Osobně se domnívám, že diagnóza od "boha v bílém plášti" se mnohdy stane samonaplňujícím proroctvím. V literatuře jsou zdokumentovány případy, kdy pacient vzorně v lékařské lhůtě zemřel na zhoubný nádor a až při pitvě se zjistilo, že ten nádor až tak moc zhoubný nebyl.

PSK vnímám jako něco, co by se mohlo stát prvním krůčkem k reformě psychiatrie, kdy by se k duševním stavům (byť s krajně neobyvklými projevy) v medicíně přistupovalo jako k individuálním procesů, které je třeba prozkoumat, prověřit jejich původ a nasadit psychoterapii, dříve než se přejde k oznamováním fatálních diagnóz doživotních duševních nemocí.

 

PSK vnímám jako záchranné lano, kterého se lze chytit, pokud člověk chce se svým stavem pracovat jinak, než je dnes v medicíně běžné.

V Recovery pracujeme s PSK na peerské bázi - čili nabízíme možnost popovídat si s lidmi s vlastní zkušeností - celý tento článek je osobním pohledem Marie Magdaleny naší komunitní pracovnice se zkušeností a nastiňuje především s jakým přístupem se setkáte u nás v Recovery.

Pokud hledáte vyškolené terapeuty s konceptem PSK pracuje v ČR především:

Diabasis v Praze

Holos Centrum v Opavě

Na jejich stánkách naleznete i podrobnější informace o PSK včetně dokumentárního filmu Z temnoty duše světlo, který je zde volně ke shlédnutí. 

Dále můžete čerpat informace např. z knih zakladatele toho konceptu amerického psychiatra českého původu Stanislava Grofa.

Pokud máte zájem si o tématu PSK popovídat s námi

 

bottom of page